Homepage (Uitgifteprijs)

 Economie 

Weet u, wat wat is? Alles, wat u al altijd had willen weten.
  » »
 
   

Uitgifteprijs

Economie  Uitgiftekoers  Uitloten

Uitgifteprijs
De uitgifteprijs is de prijs waartegen nieuw te introduceren effecten geplaatst worden bij de beleggers die op de emissie ingeschreven hebben.
Hoogste rente ...


Uitgifteprijs
Bij een obligatie: De inschrijvingsprijs, uitgedrukt in een percentage van de zogenaamde nominale waarde van de obligatie.

Uitgifteprijs
Prijs waarvoor aandelen of andere effecten oorspronkelijk in omloop zijn gebracht.
Synoniem: emissieprijs
Uitoefening optie ...

Uitgifteprijs
De prijs waarvoor u een beleggingsproduct tijdens de inschrijvingsperiode kunt aankopen
Underwriter ...

Uitgifteprijs
De uitgifteprijs is de oorspronkelijke prijs waartegen het effect op de markt is gebracht.
Uitoefendatum ...

~
De prijs waartegen nieuw te introduceren aandelen worden verkocht aan de beleggers die op de emissie hebben ingeschreven.
Uitloten ...

De Escape: ~ bedroeg NLG. 4.853,50 = 10 keer de stand van de AEX op dat moment. De houder ontving na precies 5 jaar de AEX keer 10, met de ~ als minimum.

De ~ is steeds "a pari", wat wil zeggen dat als men bijvoorbeeld intekent voor een kasbon van 2500 euro, men hiervoor ook effectief 2500 euro betaalt.
Men kan op eender welk moment intekenen op kasbons.

De ~ en bijgevolg het rendement wordt bepaald door toewijzing. OLO's zijn enkel bestemd voor institutionele beleggers en grote ondernemingen. Ze worden enkel uitgegeven in gedematerialiseerde vorm.

Toegevoegde waarde tussen de nominale waarde van een titel en de ~ of de nominale waarde en marktwaarde. In termen van verandering: Toegevoegde waarde van de cursus op de futures-prijzen.

Dit betekent boven de nominale waarde. De ~ ligt boven de nominale waarde en bedraagt dus meer dan 100 %.
U hebt Boven pari gevonden op FinanciŽleBegrippen.com. Wilt u meer weten over andere financiŽle begrippen zoals Boven pari gebruik dan de zoekfunctie.
Terug naar boven ...

Als de koers zo snel onder de $38,00 zou zakken zou dat betekenen dat de ~ te hoog was. De banken die de uitgifte van het aandeel verzorgden wilden geen gezichtsverlies lijden en zouden dus kostte wat het kost voorkomen dat de koers onder deze $38,00 zou zakken.

Emissie die door een bank of syndicaat tegen een lagere koers dan de ~ van de uitgevende instelling wordt overgenomen.
Beleggen in kunst is een geweldig alternatief voor aandelen, obligaties en dergelijke.
Kijk eens [hier] voor een leuke start in die wereld ...

Op nieuwe uitgiftes, op de primaire markt, kan je kosteloos intekenen. De kosten en commissies zitten vervat in de ~. Op de secundaire markt moet je bovenop de aankoopprijs ook nog een makelaarscommissie betalen.
Kan je obligaties voor de vervaldag verkopen ?

De rentevergoeding wordt gevormd door het verschil in de nominale waarde en de ~.
Welke beheerder past bij u?
1 ...

ROC: Run of category of channel (Afkorting)
Slotting fee
Kapitaalmarkt
~
Emissieprijs ...

Zerobond - Obligaties die men onder de nominale waarde uitgeeft en die geen rente uitkeren. Op de aflossingsdatum keren zij de nominale waarde uit. Het verschil tussen ~ en nominale waarde is het rendement. Zero bonds noemt men ook wel nulcouponobligaties.

Zerobond
Ook wel nulcouponobligaties genoemd, omdat dit obligaties zijn die men onder de nominale waarde uitgeeft en die geen rente uitkeren. Op de aflossingsdatum keren zij de nominale waarde uit. Het verschil tussen ~ en nominale waarde is het rendement.

LOCATIES ...

*Een zero bond wordt uitgegeven en verhandeld beneden pari. Het rendement zit hem in het feit dat de zero bond op de aflossingsdatum uitgekeerd wordt tegen de nominale waarde. Het verschil tussen de ~ (of de prijs op de markt) en de nominale waarde is dus het rendement.

GreenshoeEen Greenshoe is het recht van de instelling die een emissie begeleidt om bij de uitgevende instelling een bepaald extra percentage van de uitgegeven effecten in de dagen na de uitgifte tegen de ~ te kopen om zo de markt in de eerste dagen na de emissie enigszins te ...

Zie ook: Zie ook: Rente, Obligatie, Aandelen, Nominale, Nominale waarde

◄ Uitgiftekoers   Uitloten ►
 
RSS Mobile