Homepage (Uitgifteprijs)

 Economie 

  » »
 
   

Uitgifteprijs

Economie  Uitgiftekoers  Uitloten

Uitgifteprijs
De prijs die een uitgevende instelling hanteert als het een effect op de markt brengt bij een emissie.
Vergelijk beheerders ...


Uitgifteprijs
De uitgifteprijs is de prijs waartegen nieuw te introduceren effecten geplaatst worden bij de beleggers die op de emissie ingeschreven hebben.
Hoogste rente ...

Uitgifteprijs
Bij een obligatie: De inschrijvingsprijs, uitgedrukt in een percentage van de zogenaamde nominale waarde van de obligatie.

Uitgifteprijs
Prijs waarvoor aandelen of andere effecten oorspronkelijk in omloop zijn gebracht.
Synoniem: emissieprijs
Uitoefening optie ...

Uitgifteprijs
De prijs waarvoor u een beleggingsproduct tijdens de inschrijvingsperiode kunt aankopen
Underwriter ...

Uitgifteprijs
De uitgifteprijs is de oorspronkelijke prijs waartegen het effect op de markt is gebracht.
Uitoefendatum ...

Uitgifteprijs
De prijs waartegen nieuw te introduceren aandelen worden verkocht aan de beleggers die op de emissie hebben ingeschreven.
Uitloten ...

De Escape: uitgifteprijs bedroeg NLG. 4.853,50 = 10 keer de stand van de AEX op dat moment. De houder ontving na precies 5 jaar de AEX keer 10, met de uitgifteprijs als minimum.

De uitgifteprijs is steeds "a pari", wat wil zeggen dat als men bijvoorbeeld intekent voor een kasbon van 2500 euro, men hiervoor ook effectief 2500 euro betaalt.
Men kan op eender welk moment intekenen op kasbons.

De uitgifteprijs en bijgevolg het rendement wordt bepaald door toewijzing. OLO's zijn enkel bestemd voor institutionele beleggers en grote ondernemingen. Ze worden enkel uitgegeven in gedematerialiseerde vorm.

Toegevoegde waarde tussen de nominale waarde van een titel en de uitgifteprijs of de nominale waarde en marktwaarde. In termen van verandering: Toegevoegde waarde van de cursus op de futures-prijzen.

Dit betekent boven de nominale waarde. De uitgifteprijs ligt boven de nominale waarde en bedraagt dus meer dan 100 %.

Emissie die door een bank of syndicaat tegen een lagere koers dan de uitgifteprijs van de uitgevende instelling wordt overgenomen.

Op nieuwe uitgiftes, op de primaire markt, kan je kosteloos intekenen. De kosten en commissies zitten vervat in de uitgifteprijs. Op de secundaire markt moet je bovenop de aankoopprijs ook nog een makelaarscommissie betalen.

Zerobond - Obligaties die men onder de nominale waarde uitgeeft en die geen rente uitkeren. Op de aflossingsdatum keren zij de nominale waarde uit. Het verschil tussen uitgifteprijs en nominale waarde is het rendement.

Discontolening Een (obligatie)lening die wordt uitgegeven onder de nominale waarde en tegen nominale waarde wordt afgelost. Het verschil tussen de lagere uitgifteprijs en de nominale waarde is (een deel van) de rentevergoeding.

Het rendement zit hem in het feit dat de zero bond op de aflossingsdatum uitgekeerd wordt tegen de nominale waarde. Het verschil tussen de uitgifteprijs (of de prijs op de markt) en de nominale waarde is dus het rendement.

GreenshoeEen Greenshoe is het recht van de instelling die een emissie begeleidt om bij de uitgevende instelling een bepaald extra percentage van de uitgegeven effecten in de dagen na de uitgifte tegen de uitgifteprijs te kopen om zo de markt in ...

Zie ook: Zie ook: Rente, Obligatie, Aandelen, Nominale, Nominale waarde

Economie  Uitgiftekoers  Uitloten

 
RSS Mobile