Homepage (Bloedvatvernauwing)

 Geneeskunde 

  » »
 
   

Bloedvatvernauwing

Geneeskunde  Bloedvatmisvorming  Bloedvergiftiging

Bloedvatvernauwing
In de loop der jaren heb ik ervaring opgedaan met de behandeling van diverse klachten en aandoeningen. Het onderzoek richt zich op het opsporen van de oorzaken. De behandeling beoogt het aanzetten van het lichaam tot herstel.


Acuut: bloedvatvernauwing, gevolgd door afsterven van ledematen, spierkrampen, verlammingen en psychische stoornissen (Sint Antoniusvuur).
Fumonisine
Ma´s, ma´sproducten, tarwe.

De gevolgen van deze bloedvatvernauwing (herseninfarct, hartinfarct, angina pectoris, perifeer vaatlijden) worden ook vaak tot het begrip atherosclerose gerekend.

Schade aan hart en bloedvaten (kransslagaders), met verhoogde kans op aderverkalking en bloedvatvernauwing. Dit kan een verhoogde kans geven op een hartinfarct, hartritmestoornissen en hartzwakte.

De slagaders kunnen afgesloten raken door bloedvatvernauwing door plaquevorming (atherosclerose) of door bloedstolsels (embolieën). Deze stolsels kunnen in de mesenteriale slagaders zelf ontstaan.

Meer dan 90 procent van de beenamputaties in Nederland hebben te maken met ernstige bloedvatvernauwingen (atherosclerose ). Dit komt vaak voor bij mensen met diabetes .

Een functioneel aspect daaraan is dat de bloedvatvernauwing een te laag zuurstofgehalte in de weefsels tot gevolg heeft, wat vervolgens leidt tot een verwijding om dat op te heffen.

diabetes mellitus en bloedvatvernauwingen heeft
een nieraandoening heeft
trombose heeft gehad
een ge´mmobiliseerd been heeft (bijvoorbeeld een been in het gips)
een coronaire hartziekte heeft ...

Een aantal stoffen in de rookwaar zorgen ook voor bloedvatvernauwing (vasoconstrictie). Dit heeft dus een maskerend effect: het is moeilijker waar te nemen of een patiënt tandvleesonsteking (gingivitis) heeft.

Soms gaat de ziekte vanzelf over. Een enkeling krijgt juist steeds meer pijn door de bloedvatvernauwing. Deze pijn kan dagelijkse bezigheden moeilijk maken.
Door Raynaud sterven de vingers en tenen niet af.

Daarmee kan informatie worden verkregen over de bloedstroom in je vaten (slagaders of aders) Een vaatonderzoek wordt gedaan bij mensen die tijdens het lopen pijn in hun benen krijgen, waarbij gedacht wordt aan een bloedvatvernauwing als oorzaak.

Zie ook: Zie ook: Bloeddruk, Hoge bloeddruk, Braken, Antibiotica, Ontsteking

◄ Bloedvatmisvorming   Bloedvergiftiging ►
 
RSS Mobile