Homepage (Bloedvatvernauwing)

 Geneeskunde 

Weet u, wat wat is? Alles, wat u al altijd had willen weten.
  » »
 
   

Bloedvatvernauwing

Geneeskunde  Bloedvatmisvorming  Bloedvergiftiging

Bloedvatvernauwing
In de loop der jaren heb ik ervaring opgedaan met de behandeling van diverse klachten en aandoeningen. Het onderzoek richt zich op het opsporen van de oorzaken. De behandeling beoogt het aanzetten van het lichaam tot herstel. Niet alle aandoeningen kunnen worden genezen.


Acuut: bloedvatvernauwing, gevolgd door afsterven van ledematen, spierkrampen, verlammingen en psychische stoornissen (Sint Antoniusvuur).
Fumonisine
Ma´s, ma´sproducten, tarwe.

De gevolgen van deze bloedvatvernauwing (herseninfarct, hartinfarct, angina pectoris, perifeer vaatlijden) worden ook vaak tot het begrip atherosclerose gerekend. Atopische aanleg De erfelijke aanleg voor het krijgen van astma, hooikoorts en constitutioneel eczeem.

Door verschillende ziekten kan dit proces verstoord worden: door bloedvatvernauwing (aderverkalking) wordt de aanvoer van bloed naar de penis onvoldoende. suikerziekte beschadigt de zenuwen die het hele proces sturen en veroorzaakt ook bloedvatvernauwing.

Schade aan hart en bloedvaten (kransslagaders), met verhoogde kans op aderverkalking en bloedvatvernauwing. Dit kan een verhoogde kans geven op een hartinfarct, hartritmestoornissen en hartzwakte.

Een functioneel aspect daaraan is dat de ~ een te laag zuurstofgehalte in de weefsels tot gevolg heeft, wat vervolgens leidt tot een verwijding om dat op te heffen. Bekend is dat die vasoconstrictie/-dilatatie soms ook veroorzaakt wordt door een afwijking in de bloedvaten.

diabetes mellitus en ~en heeft
een nieraandoening heeft
trombose heeft gehad
een ge´mmobiliseerd been heeft (bijvoorbeeld een been in het gips)
een coronaire hartziekte heeft
een CVA (cerebrovasculair accident, ‘beroerte') heeft gehad ...

Dat zorgt voor pijnklachten tijdens het lopen, in uw voet, kuit, dijbeen of bil, afhankelijk van de plaats van de ~. Als u stilstaat, komen de spieren tot rust en kan het zuurstoftekort worden aangevuld. De klachten nemen dan weer af.

Een aantal stoffen in de rookwaar zorgen ook voor ~ (vasoconstrictie). Dit heeft dus een maskerend effect: het is moeilijker waar te nemen of een patiënt tandvleesonsteking (gingivitis) heeft. Stop dus met roken als u problemen heeft met uw gebit! ...

Sommige mensen met Raynaud hebben af en toe een lichte aanval, bij anderen zijn de aanvallen erger en komen ze vaker voor.
Soms gaat de ziekte vanzelf over. Een enkeling krijgt juist steeds meer pijn door de ~. Deze pijn kan dagelijkse bezigheden moeilijk maken.

Daarmee kan informatie worden verkregen over de bloedstroom in je vaten (slagaders of aders) Een vaatonderzoek wordt gedaan bij mensen die tijdens het lopen pijn in hun benen krijgen, waarbij gedacht wordt aan een ~ als oorzaak.

erfelijkheid: als u familieleden heeft in de eerste graad die voor hun zestigste verschijnselen kregen van ~ loopt u ook een verhoogd risico;
stress.
hyperhomocyste´nemie (te hoog gehalte in het bloed van het aminozuur homocyste´ne); ...

De benen gaan doof aanvoelen en worden stuurloos.
Men gaat wat voorovergebogen lopen omdat in die houding de klachten beter te dragen zijn. De klachten worden wel vergeleken met de zogenaamde etalagebenen, die door ~ veroorzaakt worden.

Zie ook: Zie ook: Bloeddruk, Hoge bloeddruk, Symptoom, Borst, Stress

◄ Bloedvatmisvorming   Bloedvergiftiging ►
 
RSS Mobile